Lions Clubs International

Distrikt 101GD

Riktlinjer för distriktets Stipendium för Funktionshindrade

Vem kan kandidera?

Mottagaren av stipendiet skall vara enskild person med eget funktionshinder (fysiskt eller

psykiskt)

Urvalskriterier

Vid urvalet av stipendiat skall främst följande kriterier beaktas:

• Arten och graden av funktionsedsättning.

• Hur man bemästrar sin funktionsnedsättning.

• Individens inställning.

• Vad man åstadkommit funktionsnedsättningen till trots.

• Individens påverkan på andra med funktionsnedsättning.

Hur utväljs kandidaterna?

• Varje Lionsklubb uppmanas att föreslå en kandidat.

• Kandidaten bör helst inte underrättas om att han/hon är föreslagen.

Stipendiet

• Beroende på det tillgängliga beloppets storlek och på de förslag som inkommer kan ev. fler

stipendier utdelas.

.

 

Inloggning

Besökare

Vi har 8 besökare och inga medlemmar online