Lions Clubs International

Distrikt 101GD

Namn Befattning
Allan Björklund Distriktsguvernör
Svante Hanses 1 vdg
Alf Bakken Distriktskassör
Åke Stenqvist Ordf. zon 1-2
Gunnar Sundstrand Ordf. zon 3
IreneTallbo Ordf. Zon 4
Dan Forsberg Ordf. zon 5
Anders Wigsten Ordf. zon 6
Johan Skoog GMT
Monika Bolte Öberg Ungdomsutbyte YEC
Lars-Gunnar Holmberg GLT-koordinator
Rutger Belin Registeransvarig
Hans-E Alfon LCIF/IRC
Liss-Britt Landén Diabetes/Funktionshinder
Dag Hedin Lions Cancerforskningsfond
Lennart Fredriksson Hedersrådets ordförande
Lennart Pettersson Distriktsvalnämnden, Ordf.
Kurt Bohman Revisor, ordinarie
Erik Perjos Revisor, Ordinarie
Staffan Öberg Webplatsansvarig
Peter Hammarstrand Info/PR

Inloggning

Besökare

Vi har 12 besökare och inga medlemmar online