Distrikt 101GD

Namn Befattning
Lennart Fredriksson Distriktsguvernör
Allan Björklund 1:e vDG
Hans-E Alfon 2:e vDG, LCIF/IRC
Alf Bakken Distriktskassör
Elisabet Rosell Föreg. DG, Ordf. Distriktsvalnämnden
Christer Öhlund Hedersrådets ordförande
Timo Rauhala Ordförande Zon 1 och 2
Tommy Stenegard Ordförande zon 3
IreneTallbo Ordf. Zon 4
Mats Ekehov Ordförande zon 5
Johan Skoog Ordf. zon 6
Monika Bolte Öberg Ungdomsutbyte/LEO
Göran Hedman GMT-koordinator
Lars-Gunnar Holmberg GLT-koordinator
Rutger Belin Registeransvarig
Liss-Britt Landén Diabetes/Funktionshinder
Dag Hedin Lions Cancerforskningsfond
Lennart Pettersson Distriktsvalnämnden, Ordf.
Lennart Löf Distriktsvalnämnden Ledamot
Karl-Erik Björkman Distriktvalnämnden, Ledamot
Kurt Bohman Revisor, ordinarie
Erik Perjos Revisor, Ordinarie
Staffan Öberg Webplatsansvarig

Inloggning

Besökare

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online